Published News

12 Helpful Tips For Doing dương vật giả

http://www.buzzsprout.com/448384

- Trong quá trình sử dụng, bạn bấm giữ nút ON/OFF trong vòng 3 giây đèn LED bắt đầu sáng chính thức phiên làm việc. Bấm chọn chế độ rung cuộn để bắt đầu tiến hành mát xa khu vực âm vật và âm đạo. Bấm tiếp để chọn