Published News

doc them du an can ho Quan 10

https://penzu.com/p/7700af6c

dự án căn hộ Sunshine Continental do Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) làm chủ đầu tư. Sunshine Group được thành lập vô ngày 13/04/2016, Đối với vốn yếu tố lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, tiền thân là càng nhà phát