Tự tin quá mức về chính mình

https://diigo.com/0hmsuq

Theo tư vấn du học USIS cho hay rớt visa lần thứ nhất là vì may rủi, nhưng rớt lần thứ hai, thứ ba là lỗi của các bạn thì không có lỗi nào khờ dại hơn lỗi tự tin quá mức về bản thân. Các bạn đừng nghĩ rằng bản