Published News

Không tạo sinh khí cho ngôi nhà trong ngày chuyển nhà mới

https://eduardomaisg.bloggersdelight.dk/2020/05/06/huong-dan-kinh-nghiem-dong-goi-tai-san-an-toan-nhat-khi-chuyen-nha/

Những ngày đầu sau khi nhập trạch cần đốt đèn sáng vào buổi tối, nấu nướng, thắp hương, sinh hoạt trong nơi ở mới để tạo sinh khí, không được để nhà cô quạnh. Đặc biệt đối với một số nhà về nhà mới lấy ngày không