Novaland Group lequangthanh

https://diigo.com/0kz427

nhắc từ khi nên lập lại tại, Lê Quang Thành nhận mấy tập đoàn Novaland đã trải qua nhiều thăng trầm. Đã tạo lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng chủ đầu tư này vẫn kiên cường vượt qua và ngày một mạnh. Tính lại giai