0
Tijdens de lessen kon ik de indringende stem van Laurent soms niet meer aanhoren door de intercom, maar het heeft wel geholpen, ik haalde in nine dagen mijn examens, een dag later on mijn rijbewijs (spoedaanvraag)

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments