0
Viên bi lại quá nhỏ, trẻ bé dễ cầm nuốt và lỡ lọt vào đường hô hấp, gặp nước bọt và dịch trong cơ thể bi nở bung sẽ gây tắc khí quản khiến trẻ nguy tới tính mạng.

O Chinelo é um dos calçados mais confortáveis

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments