0
คุยกับแม่บ้านรวมทั้งบอกให้เขารู้ว่าคุณจะชอบโต๊ะสนิทสนมในเวลาเย็น ขอบพระคุณเขาสำหรับการฟังคุณรวมทั้งให้ทิปสำหรับเวลาของเขา การค้นหาห้องอาหาร "ช้าๆ" เมื่อเดินทาง สถานประกอบการเหล่านี้รวมการกินอาหารกับความตั้งใจที่จะปลูกของกินที่ปลูกไว้ในเขตแดน

Comments